• Video
  • Video
  • Video

भिडियो

FMNJ श्रृंखला सानो स्केल संयुक्त चामल मिल

चामल प्याकिङ मेसिन

20-30t पूरा चामल मिलिङ लाइन

पालिशर संग 30-40t

40-50TPD पूरा चामल मिलिङ लाइन

100-120t पूरा चामल मिलिङ लाइन

150-200TPD पूरा राइस मिलिङ लाइन

धान पिरबोइलिङ प्लान्ट